Gesprek met projectontwikkelaar van Paddy’s Pub

De voorlopige plannen van de ontwikkelaar bij Paddy’s Pub zijn in een eerder gesprek afgelopen december gepresenteerd. “Wanneer we hier de Dorpsvisie naast hielden dan kwamen er toch wel een aantal punten naar voren waartegen we als Plaatselijk Belang samen met de betrokken focusgroep bezwaar hebben aangetekend. We zijn daarmee niet tegen plannen die er zijn, maar ze moeten wel in grote lijnen kunnen voldoen aan wensen die onze dorpsgenoten hebben aangegeven.” Naar aanleiding van de door ons ingediende aandachtspunten is de projectontwikkelaar opnieuw aan de slag gegaan met zijn plannen en deze zijn op dinsdagavond 12 juli aan PB Balkbrug en de focusgroep gepresenteerd. Hierop bleken toch alsnog een aantal vragen/punten onbeantwoord, er is afgesproken dat de antwoorden hierop zeer binnenkort zullen komen. Daarnaast meldde de projectontwikkelaar dat op korte termijn na de zomer een informatiebijeenkomst georganiseerd zal worden voor de inwoners van Balkbrug. Tijdens deze bijeenkomst worden er informatie en beelden getoond over de nieuwbouwplannen die er voor de locatie zijn en wordt er ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan en om reacties, vragen en/of opmerkingen achter te laten door een reactieformulier in te vullen.