Dodenherdenking

Vorig jaar kon de Dodenherdenking niet plaatsvinden zoals andere jaren ivm de Corona-maatregelen. Er is toen in de Reestkerk een dienst van tevoren opgenomen, waarbij Nicky Fiks het gedicht ‘Vanavond ben ik stil…’ voorgedragen heeft en de kranslegging door twee leden van Plaatselijk Belang gedaan is. “Deze dienst en kranslegging kon op 4 mei digitaal bekeken worden. Helaas liet hierbij de techniek ons in de steek, waardoor het geluid niet altijd goed was. Dit jaar zijn die maatregelen niet meer van toepassing, dus kunnen we weer als voorheen samenkomen in MFC Trefpunt en bij het monument voor de brandweerkazerne” vertelt Jantje Veneman. De verdere invulling wordt nog bekeken. En zo ook de nieuwe verkeersituatie rondom de onderdoorgang. “Eerder konden we de stoplichten op rood zetten, zodat er zo goed als geen rijdend verkeer was tijdens de 2 minuten stilte. Dit is nu natuurlijk niet meer mogelijk. We kijken naar hoe we dit op een veilige manier kunnen inrichten, maar hopen hierbij ook op een stukje begrip en respect van de weggebruikers. Dat ze waar mogelijk er zelf ook voor kiezen om letterlijk even stil te staan voor deze herdenking.”