Home

Een integrale aanpak rondom woningbouw, wegen en voorzieningen

Zoals te lezen in ons jaaroverzicht hebben we al meerdere keren richting de gemeente gehamerd op een integrale aanpak van de woningbouw, wegen en voorzieningen in Balkbrug. Er zijn vele verschillende projecten en plannen, die niet gelijktijdig uitgevoerd zullen worden, maar die wel degelijk op elkaar van invloed zijn. Daarom is het belangrijk om alles in het grotere plaatje te ...

Lees verder »

Evenement rondom 75 jaar bevrijding

Twee jaar geleden waren er verschillende activiteiten gepland rondom de viering van 75 jaar bevrijding. Deze konden helaas niet doorgaan vanwege corona. Destijds heeft PB een budget voor de organisatie van deze activiteiten ontvangen. Dit budget mag alleen aan een activiteit en/of evenement besteed worden, die een directe link hebben met deze herdenking. Wordt het hier niet voor gebruikt dan ...

Lees verder »

Werkzaamheden riolering

Rondom Balkbrug ligt een omvangrijk drukrioleringssysteem. Dit systeem ligt er al ca 20 jaar. In de loop der tijd zijn er steeds meer woningen en bedrijven op aangesloten. Ook de afvoer vanuit bestaande percelen neemt steeds meer toe. Hierdoor zijn er regelmatig storingen in het systeem, waardoor de afvoer van afvalwater in het gedrang komt. Het systeem loost aan de ...

Lees verder »

Vervolg brainstormsessie Jeugd Balkbrug – #GOALS! –

Nachtzwemmen in het Heuveltjesbosbad. Kampvuur maken. Verstoppertje door het dorp. Een plek zoals de Welput. Een crossbaan. Een aantal ideeën die aangedragen zijn door de jeugd tijdens de brainstormsessie op woensdagavond 1 juni in MFC Trefpunt. En waar de jeugd vooral keek naar wát ze wilden doen, keken de ouders vooral naar wáár ze dit dan zouden kunnen doen en ...

Lees verder »

‘Fondsenfestival’ vrijdag 1 juli

Op vrijdag 1 juli organiseert de Provincie Overijssel samen met een heel aantal Fondsen het ‘Fondsenfestival’. Initiatiefnemers met mooie plannen kunnen op zoek naar inspiratie, kennis, tips of geld! Zie hier PDF voor de uitnodiging. De uitnodiging staat ook op Samen voor Elkaar https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/1833-fondsenfestival-1-juli-2022 en op de website van de provincie www.overijssel.nl/fondsenfestival.

Lees verder »

Samen naar een definitief ontwerp

Op 28 april 2022 hebben we de voorlopige ontwerpen gepresenteerd tijdens een informatieavond in MFC ’t Trefpunt in Balkbrug. Dat deden we samen met Plaatselijk Belang Balkbrug.  Tijdens deze avond kon iedereen meekijken naar de ontwerpen. Op verschillende plekken stonden deskundigen die uitleg gaven over de plannen en vragen van inwoners beantwoordden. Daarna konden inwoners suggesties doorgeven via een opmerkingenformulier. ...

Lees verder »

Brainstormsessie Jeugd Balkbrug

Nachtzwemmen in het Heuveltjesbosbad. Kampvuur maken. Verstoppertje door het dorp. Een plek zoals de Welput. Een crossbaan. Een aantal ideeën die aangedragen zijn door de jeugd tijdens de brainstormsessie op woensdagavond 1 juni in MFC Trefpunt. En waar de jeugd vooral keek naar wát ze wilden doen, keken de ouders vooral naar wáár ze dit dan zouden kunnen doen en ...

Lees verder »

Denk mee over activiteiten voor de jeugd van Balkbrug

Op dit moment zijn er zo goed als geen activiteiten voor de jeugd in Balkbrug. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van PB Balkbrug stond daarom een van de aanwezigen tijdens de rondvraag op om hier aandacht voor te vragen. Direct na afloop van de vergadering werd er contact gelegd en afgesproken samen rond de tafel te gaan zitten om dit onderwerp ...

Lees verder »

Ledenvergadering PB Balkbrug

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter werd maandag 9 mei de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang geopend. Er werd een korte samenvatting gegeven van een uitgebreid ingekomen stuk waarin op verschillende punten kritiek werd gegeven richting PB Balkbrug. “Omdat dit stuk zeer kort voor de ledenvergadering was binnengekomen, was de reactie in eerste instantie vooral ook vanuit emotie. Wat ...

Lees verder »

Meedenken over Dorpshart Balkbrug

De gemeente Hardenberg organiseert, in samenwerking met focusgroep ‘Dorpshart’, op donderdag 28 april van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in MFC Trefpunt. Deze gaat over de plannen van het openbaar gebied voor Dorpshart Balkbrug. Zoals al eerdergenoemd zijn de gemeente en de focusgroep al langere tijd bezig met de aankleding van de bovenkant van de onderdoorgang. Er zijn ondertussen ...

Lees verder »