Home

4 mei Herdenking in Balkbrug.

Dit jaar is de 4 mei herdenkingsdienst in MFC Trefpunt en bij het monument bij de brandweerkazerne in het gemeentepark afgelast. Gekeken is of er op een of andere manier toch een herdenking kan worden gehouden voor de oorlogsslachtoffers . Dat is mogelijk gemaakt door een dienst te houden in de Reestkerk, die op 4 mei kan worden bekeken via ...

Lees verder »

De Stuw wil haar steentje bijdragen!

De Stuw wil graag iets voor een ander betekenen en haar steentje bijdragen.  Ook nu, door de vergaande maatregelen die i.v.m. het Corona virus zijn genomen . De Stuw is bereikbaar voor inwoners die bijv.  praktische hulp kunnen gebruiken (denk aan boodschappenservice, hond uitlaten etc. Of behoefte hebben aan telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje . Maar de ...

Lees verder »

AED adoptieplan

De Stichting Hartveilig Hardenberg, (hierna ook ‘de stichting’), is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde ...

Lees verder »

Balkbrug viert op dinsdag 7 april 2020 75 jaar bevrijding !

In de hele Provincie Overijssel wordt op verschillende plaatsen en data  75 bevrijding gevierd en in Balkbrug is dat op 7 april. Plaatselijke Belang Balkbrug , een vertegenwoordiging van Buurtvereniging Eikenbos en een aantal enthousiaste inwoners van ons dorp zijn druk bezig met om 7 april om feestelijke dag voor jong en oud te laten worden. Hierbij al een (voorlopig) ...

Lees verder »

Nieuws van Plaatselijk Belang Balkbrug december 2019

Balkbrug stemt nee tegen uitbreiding Veldzicht ……... Tijdens de kerstmarkt van woensdag 11 december j.l. heeft Plaatselijk Belang Balkbrug in hun stand de bezoekers de mogelijkheid gegeven om een korte enquete in te vullen over de plannen voor uitbreiding van Veldzicht, daarbij zijn 400 stemmen uitgebracht. Een grote meerderheid gaf aan tegen de uitbreidingsplannen te zijn: 375, er waren 25 ...

Lees verder »

Fietspad

Houdt het fietspad dat de gemeente Staphorst langs de Heerenweg gaat aanleggen richting Balkbrug straks op bij de gemeentegrens?Plaatselijk Belang Balkbrug hoopt dit niet en daarom is in een brief aan de raadsleden van de gemeente Hardenberg deze situatie onder de aandacht gebracht. Als er samengewerkt kan worden met de gemeente Staphorst zal dit waarschijnlijk een kostenbesparing geven en toeristisch ...

Lees verder »

Uitstel voor toekenning werelderfgoed voor Ommerschans.

Unesco heeft de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid om werelderfgoed te worden voorlopig afgewezen. Volgens de Commissie voor het Werelderfgoed is de wens nog niet voldoende onderbouwd voor een toekenning van de beschermde status. De afwijzing van Unesco is nog niet definitief. De commissie erkent dat de koloniën een bijzondere historische poging waren om armoede te bestrijden. Daarom wil ...

Lees verder »

Plan voor elektrische laadpalen in gemeente Hardenberg.

Plaatselijk Belang  Balkbrug heeft overleg gehad met de Gemeente Hardenberg  over het plaatsen van elektrische laadpalen. De laadpaal moet geplaatst worden op grond van de gemeente Hardenberg. Pbb heeft de voorkeur aangegeven voor plaatsen van de elektrische laadpaal  in het dorp. Een bewoner kan ook zelf een aanvraag doen : Als een bewoner een aanvraag doet voor het plaatsen van ...

Lees verder »