Brieven uit het dorp

Wij hebben een aantal brieven met tips/vragen/opmerkingen ontvangen vanuit het dorp, dank daarvoor! Omdat er ook een aantal anonieme brieven tussen zaten kunnen we niet rechtstreeks met die persoon contact opnemen om door te geven wat we met zijn of haar brief doen, vandaar dat we onze reactie op onze website geplaatst hebben. Mocht je alsnog graag contact willen hebben met ons aan de hand van onze reactie, laat het ons gerust weten!

Melding van Lucie Hartog
Lucie Hartog heeft gewezen op twee onveilige situaties;
– Een boom/struik die het uitzicht belemmert als je van het parkeerterrein van de Jumbo afkomt. Dit in combinatie met o.a. het vele schoolverkeer kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Plaatselijk Belang is het er mee eens dat de takken te veel overhangen en het zicht belemmeren als je het terrein afkomt. Daarnaast belemmert deze struik ook nog de stoep, als wandelaar kun je niet meer goed over de stoep lopen. Deze melding is al eerder gedaan, maar we gaan dit nogmaals doorgeven aan de Jumbo.
– De aansluiting van het fietspad naast sporthal Balk en Brug op het fietspad aan de Coevorderweg (vlak bij Altena). Dit is een haakse bocht die moeilijk te nemen is, waardoor veel fietsers door de berm ernaast fietsen. Of hier geen vleugel bij aangelegd kan worden. Plaatselijk Belang begrijpt dat dit geen fijne situatie is, maar de haaientanden geven aan dat hier voorrang verleend moet worden aan de fietsers op de Coevorderweg en je dus moet stoppen. Wanneer de bocht makkelijker gemaakt kan worden, zou dit weer gevaarlijke situaties op kunnen leveren, omdat mensen dan sneller geneigd zijn om zo het fietspad op te rijden zonder goed te kijken. Deze aanleg is dus bewust zo gedaan.    

Anonieme melding met betrekking tot verkeerssituatie N377/Sluis V
We hebben een anonieme melding ontvangen dat er een onveilige situatie veroorzaakt wordt door verschillende vrachtauto’s die geparkeerd staan aan de parallelweg ter hoogte van Sluis V. Dit zorgt voor minder zicht en een behoorlijke versmalling in de weg (overdag extra in combinatie met het bouwverkeer) die bij daglicht wellicht nog te overzien is, maar bij avond/nacht onoverzichtelijk is waardoor er al meerdere bijna-ongelukken hebben plaatsgevonden. Plaatselijk Belang vindt verkeersveiligheid zeker belangrijk, wij hebben de melding doorgestuurd naar de wijkagent met de vraag of zij dit verder op wil pakken.

Anonieme brief met verschillende ideeën voor grotere leefbaarheid in Balkbrug
• Jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang ook digitaal kunnen volgen i.p.v. alleen maar fysiek. Schept meer mogelijkheden voor mensen die bijv. met kleine kinderen afhankelijk zijn van oppas of mensen die door ziekte niet fysiek aanwezig kunnen zijn, maar wel betrokken willen zijn. Plaatselijk Belang wil graag voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Voor zowel een fysieke, als digitale vergadering zijn voors en tegens te bedenken. Iedere dorpsgenoot heeft zijn eigen voorkeur en we kunnen helaas niet iedereen tevreden houden, maar we doen wel ons best iedereen te bereiken. Vorig jaar hebben we een digitale Ledenvergadering gehouden ivm de coronamaatregelen die er toen waren. Tijdens deze vergadering hebben we ongeveer 30 leden mogen ontmoeten. Heel fijn dat dit op die manier kon, maar tegelijkertijd waren dit ook heel wat minder leden als die we tijdens onze fysieke Ledenvergadering zagen en hebben we dus minder mensen kunnen bereiken. Dit jaar houden we de Ledenvergadering weer op fysieke wijze in MFC Trefpunt. Omdat het weer mag en omdat we graag weer mensen fysiek willen ontmoeten. Mochten er leden zijn die op maandagavond 9 mei niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag betrokken willen zijn, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn.
• Na jaarvergadering van Plaatselijk Belang het verslag van die vergadering met punten die aangepakt gaan worden direct delen met de leden en niet pas een jaar later met de volgende jaarvergadering. Zo gaat het mogelijk meer leven onder de leden en ontstaat er meer betrokkenheid. Bedankt voor deze tip! Voorheen werd het verslag ook altijd wel eerder gedeeld, maar het klopt dat dit het laatste jaar niet gedaan is. Dit komt door corona, waardoor ook wij een tijd zoekende zijn geweest naar hoe hier mee om te gaan. Dit jaar zijn we van plan een uitgebreider verslag van het afgelopen jaar te delen, zodat leden kunnen lezen wat we gedaan hebben, waar we nu staan en waar we dit jaar mee verder gaan of welke nieuwe projecten er opgepakt gaan worden.
• Wekelijkse markt op plein voor/bij de supermarkt, aansluitend bij de stand van de visboer bijvoorbeeld. Daarbij vooral ook ondernemers/leveranciers uit de omgeving betrekken en inzetten op landschap/streekproducten. Dit is een idee waar ook Plaatselijk Belang al eens mee bezig is geweest en waarover ook gesprekken zijn geweest met de eigenaar van de supermarkt. Hieruit is gebleken dat de ruimte nu niet structureel vrijgemaakt kan worden voor een markt, maar incidenteel zou eventueel wel een optie kunnen zijn. We kunnen kijken of hieraan een vervolg gegeven kan worden. Wel zal er ook rekening gehouden moeten worden met de nieuwbouwplannen die er natuurlijk ook zijn. Mochten er mensen zijn die het leuk vinden om ons te helpen bij dit project, laat het ons dan weten.
• Meer leefbaarheid in het dorp door meer horeca en winkels is gewenst, jongere gezinnen/mensen willen nu verhuizen naar andere plaatsen omdat ze dat missen. Dit heeft weer gevolgen voor sportverenigingen enz. Je kunt hier niet gezellig een drankje met vrienden doen, of een hapje eten samen. Er is geen aanbod genoeg. Daardoor vinden dat soort activiteiten veelal buiten Balkbrug plaats. Hiermee is Plaatselijk Belang het ook zeker eens, we verwijzen daarom ook elke keer naar de Dorpsvisie wanneer er plannen zijn en blijven erop hameren dat er niet alleen woningen gebouwd moeten worden, maar dat er ook voor faciliteiten zoals deze gezorgd moet worden. Zoals nu in het centrum van Balkbrug waar verschillende partijen plannen hebben. Lees hierover meer op onze website in deze artikelen: https://pbbalkbrug.nl/nieuwe-focusgroep-voor-4-kwadranten/ en https://pbbalkbrug.nl/woningbouw-in-balkbrug/
• Oversteekplaats op Ommerweg/Meppelerweg voor voetgangers die van oost naar west willen en vice versa. Dit is voor bijv. mensen op leeftijd, met rollator, stok, blindenstok, moeders met kinderwagens en kinderen op kleine stepjes, enz. Nu niet goed te doen. Mensen staan twijfelend te kijken waar het oversteken moet? Gebruiken soms de witte strepen van de verhoging in de weg richting het bovendek. Deze oversteekplaats zal er zeker nog komen zodra de plannen van de Focusgroep ‘Dorpshart’ meer concretere vormen gaan krijgen en uitgevoerd gaan worden.
• Organiseren van activiteiten waardoor leefbaarheid vergroot wordt en saamhorigheid in het benadrukt wordt. Bijv. een kerstbomen versierspel per buurt waarbij een prijs als statafel o.i.d. te winnen is en waarbij de kerstbomen beschikbaar gesteld worden door de ondernemersvereniging en de jury die de versierde bomen keurt onafhankelijk is. Zo zijn er mogelijk meer acties denkbaar. Dit is zeker een leuke activiteit en we vinden leefbaarheid en saamhorigheid ook zeker belangrijk. De afgelopen jaren hebben we zelf ook gemerkt dat door corona veel activiteiten niet door konden en mochten gaan, dit was heel jammer en het wordt tijd dat er weer wat meer activiteiten opgepakt mogen worden. Als Balkbrug staan we niet voor niks bekend om de kern van de gemeente Hardenberg die het meeste organiseert. Echter ontbreekt het ons als bestuur van Plaatselijk Belang aan tijd om nieuwe activiteiten te bedenken en te organiseren. Waar mogelijk willen we zeker meedenken, maar we vragen onze dorpsgenoten die het leuk vinden om dit te doen en hiervoor tijd vrij hebben, om zich samen te voegen en hier iets leuks mee te gaan doen!
• Fietsenstalling vlakbij bushaltes, nu erg rommelig aangezicht met al die fietsen op de stoep. Dit klopt inderdaad, we hopen dat er ook zo snel mogelijk een fietsenstalling komt, maar de definitieve locatie hiervoor is nog niet bekend i.v.m. de plannen die er zijn in het centrum van Balkbrug.