Brainstormsessie Jeugd Balkbrug – verslag 6 juli

Woensdag 6 juli zijn de uitkomsten van de eerste brainstormsessie op 1 juni verder uitgewerkt naar concrete actiepunten voor de korte en lange termijn. De jeugd is aan de slag gegaan met de organisatie van een activiteit en de ouders hebben punten op papier gezet voor de lange termijn.

Aan de start van de avond werd eerst ‘On Tour in Balkbrug -Gewoon Actief’ van de gemeente onder de aandacht gebracht. Gewoon Actief staat met hun caravan op 17 en 18 augustus bij het Heuveltjesbosbad. Daar worden verschillende activiteiten voor jong en wat ouder georganiseerd. Waaronder een chillhoek voor 12+ van 17.00 – 19.30 uur.

Patrick Bloemberg, aanwezig vanuit Reestdal Outdoor, gaf hierop aan dat ook zij benaderd waren vanuit Gewoon Actief om een activiteit te organiseren. Deze gaat plaatsvinden op 21 juli. Meer informatie over deze activiteiten: On Tour in Balkbrug – Gewoon Actief / www.gewoonactief.nl/reestdal-outdoordag

Ook werd het Sport- en Preventieakkoord genoemd: https://www.gewoonactief.nl/sport-en-preventieakkoord. Voor het Sport- en Preventieakkoord was de deadline van inschrijven eigenlijk al verstreken op 1 juli, maar hiervoor is alsnog ruimte gegeven om een actieplan in te dienen.

Na deze inleiding van de avond is de jeugd samen met Bram van Bessen van De Stuw door de lijst met activiteiten gegaan die op 1 juni verzameld waren. Omdat dit hen allen voor nu het meest aansprak, is er gekozen voor het nacht-/discozwemmen. Deze activiteit werd groot centraal op een papier geschreven en samen hebben ze hieromheen de eerste actiepunten genoteerd die nodig zijn voor de organisatie. Een mooie start! 

Wat ook zeker een mooie uitkomst is, is dat de jeugd die deze avond aanwezig was allemaal enthousiast waren om samen een werkgroep te vormen die zich bezig wil houden met het structureel organiseren van activiteiten. Dit betekent dat zij hierin een stuk verantwoordelijkheid en ook de regie op zich nemen. Met uiteraard Bram als jongerenwerker op de achtergrond om sturing te geven. Er is afgesproken om elke twee weken bij elkaar te komen voor overleg.

De ouders zijn ook weer bij elkaar gaan zitten om te werken aan het lange termijn plan met onder andere een vaste plek voor de jongeren. Deze actiepunten hebben zij deze avond genoteerd: • Opzetten van een stichting met minimaal 10 bestuursleden.• Vanuit deze stichting verschillende activiteiten, middels werkgroepen, organiseren. Denk hierbij aan de wandelvierdaagse, organisatie rondom de vaste plek, beach volleybal enz.• Deze stichting zou een app groep kunnen beheren waarin een oproep voor vrijwilligers geplaatst kan worden. Denk hierbij aan de voetbal, Reestdal Outdoor, zwembad, volleybal, enz. Zodat er één grote groep vrijwilligers breed inzetbaar is. Veel mensen willen best een keer ergens helpen maar niet wekelijks ergens aan vast zitten.• Vanuit de stichting kan de sociale media beheerd worden. Hierbij is het goed mogelijk dat er ook een aantal jongeren in betrokken worden. Zij hebben immers de sociale media contacten.• Leonie van de Kolk en Sylvia Haasjes komen binnenkort samen om een actieplan op te stellen voor het Sport- en Preventieakkoord. We richten ons op het najaar/winter om dan budget te hebben om een aantal keren een terugkerende activiteit te organiseren. In het actie plan willen we de volgende punten verwerken: maatschappelijk belang, chill plek, activiteiten, elkaar leren kennen, dat de jeugd in Balkbrug wil blijven wonen. Met daarin natuurlijk de wensen van de 1e avond.> Dit actieplan is bij het maken van dit verslag al geschreven en ingediend bij de gemeente.• Vanuit de stichting een werkgroep ‘Locatie’ opzetten. De kant en klare locatie die we het eerst willen onderzoeken is de Welput. Hiervoor zijn we kennis nodig. Deze willen we vergaren bij verschillende mensen:• Voor het financiële stuk werd Tanja Redder van Redder Advies genoemd (Redderadvies).• Voor enthousiasme en kennis over hoe ‘vroeger’ de organisatie bij de Welput was, willen we mensen vragen die destijds achter de bar stonden. En informatie verzamelen over verzekering, kosten, inkoop, horecavergunning, sociale hygiëne, BHV, enz. Er zijn verschillende namen van mensengenoemd die hierover wellicht benaderd kunnen worden.• Elviera Meijer en Diana Timmerman willen samen met PB Balkbrug in gesprek gaan met de mensen die over de Welput gaan. Daarvoor zijn zij informatie nodig. Maar ook toezeggingen, zoals het aanleveren van 1 of 2 volwassenen voor toezicht en controle. Onze wensen: bardienst door de jeugd zelf (jong tot oud), 18+ voor hulp en begeleiding, open op vrijdag na de club – liefst wekelijks – maar om te starten 1x in de maand, tijd van 20.30 – 24.00 uur.

Op woensdagavond 7 september staat de nieuwe bijeenkomst gepland. Tijdens deze avond worden de acties besproken die uitgezet zijn en de hoop is uitgesproken dan een nieuwe stichting met bestuur op te kunnen starten. 

Wordt jij enthousiast van het organiseren van en/of meehelpen tijdens een activiteit (structureel of incidenteel)? Vind je het leuk om samen te werken met de jeugd van Balkbrug? Wil je ons helpen een bestuur te vormen voor de nieuwe stichting? Of ben jij de jongere die zich ook graag wil inzetten voor gezelligheid in het dorp? Kom dan zeker naar MFC Trefpunt op 7 september, je bent van harte welkom!