Armoede in de gemeente Hardenberg

Armoede is overal aanwezig en door alle kosten die de afgelopen jaren gestegen zijn, een groeiend probleem ook in de gemeente Hardenberg. 
Om hier een goed beeld van te krijgen en te onderzoeken wat hieraan te doen is, heeft de gemeente een armoederegisseur aangesteld; Margreet Dirksen. Hoewel ze voor de meesten een bekend gezicht is, heeft ze zich tijdens een overleg van PB aan ons voorgesteld en uitgelegd wat ze als armoederegisseur voor de inwoners van Balkbrug kan betekenen.

“Mijn opdracht als armoederegisseur is het leveren van een bijdrage aan het signaleren en bespreekbaar maken van armoede onder inwoners en bij organisaties die in contact staan met inwoners. Dit zodat de juiste weg naar hulp gemakkelijker gevonden wordt en de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd” vertelt Margreet Dirksen. “Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt er op neer dat ik zoek naar mogelijkheden om hulp bij geldproblemen en armoede makkelijker en eenvoudiger vindbaar te maken en ervoor wil zorgen dat deze hulp bij meer inwoners van de gemeente Hardenberg bekend is.” Dit is ook de reden van haar bezoek aan PB Balkbrug. Ze hoopt door deze informatie met Plaatselijk Belang te delen, meer inwoners van Balkbrug te bereiken.

Eén van haar eerste taken was het in beeld brengen van de cijfers rondom armoede binnen de gemeente Hardenberg en wat drempels zijn om hulp in de schakelen. “Daarna ben ik bezig gegaan met het in kaart brengen van alle organisaties die iets doen om mensen met geldproblemen te ondersteunen. Er zijn binnen de gemeente Hardenberg veel instanties die mensen met geldproblemen en/of mensen die in armoede leven kunnen helpen, maar deze zijn niet bij iedereen bekend. Ook is het soms heel onduidelijk waar je dan precies terecht kan met je vraag.”

Armoede
Het probleem bij armoede en/of geldproblemen is niet alleen het voor langere tijd niet hebben van voldoende geld, maar het daardoor ook niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. “Juist de leuke dingen van het leven zoals sporten bij een vereniging, een dagje uit, op vakantie, muziekles volgen of een hobby uitvoeren zijn de eerste dingen die niet meer kunnen als er geldproblemen zijn. En laat dat net de activiteiten zijn waar je in contact komt met andere mensen die dezelfde interesses als jouw hebben” vertelt Margreet. Dingen als eenzaamheid, depressie, (psychische) gezondheidsproblemen liggen dan ook snel op de loer en het komt ook vaak voor dat er daardoor ook op andere levensgebieden problemen ontstaan.

Hoewel armoede of geldproblemen iedereen kan overkomen, schamen mensen zich hier vaak voor. Schaamte kan ervoor zorgen dat mensen lang wachten om hulp in te schakelen, terwijl het aantal mogelijkheden om de problemen op te lossen veel groter is wanneer er snel hulp wordt ingeschakeld. Hulp kan o.a. gevonden worden via het Budgetloket. 

Hulp nodig bij geldzaken? Het Budgetloket kan je helpen
Merk je het zelf in je portemonnee? Veel kosten stijgen. Denk aan de energiekosten of de kosten voor boodschappen. Misschien kom je hierdoor in de problemen en heb je geldzorgen. Geldproblemen zorgen vaak voor stress. Dit kan ervoor zorgen dat je het overzicht aan mogelijkheden kwijtraakt of deze niet goed begrijpt. Daarom heeft gemeente Hardenberg het Budgetloket. Hier kun je terecht met al je vragen over geld. Het Budgetloket helpt mensen die weinig of geen geld verdienen en/of moeite hebben met het betalen van sommige kosten. Het Budgetloket helpt je gratis bij alle vragen die je hebt over geld en schulden. Het Budgetloket hoort bij de gemeente Hardenberg en is er voor alle inwoners. Je kunt hun om hulp vragen via de website www.budgetloket-hardenberg.nl of door te bellen met 14 0523.

Vervolgstappen
Nu ze de cijfers en initiatieven in beeld heeft wil Margreet aan de slag met de vervolgstappen. Het kennismaken met de PB’s en diaconieën binnen de gemeente is daar één van, het geven van voorlichtingen over armoedesignalering aan leerkrachten op de basisscholen, sportverenigingen en grotere werkgevers is een andere. “Informatie over hulp bij geldproblemen en/of armoede moet op iedere plek waar de inwoners van de gemeente Hardenberg al komen bekend zijn, zodat hulp gemakkelijker gevonden wordt en er ook informeel kan worden doorverwezen. Ook weten de medewerkers en vrijwilligers die binnen de kernen actief zijn vaak goed wat er speelt en waar behoeftes liggen. Voor mij dus een waardevolle bron van informatie” aldus Margreet.

Daarnaast is ze op zoek naar ervaringsdeskundigen; inwoners van de gemeente Hardenberg die nu zelf (of korte tijd geleden) geldproblemen hebben of in armoede leven, hun ervaringen willen delen en misschien mee willen denken bij gemeentelijke plannen over dit onderwerp. Aanmelden hiervoor kan via telefoon: 14 0523 of mail: margreet.dirksen@hardenberg.nl