© 2017 Bonweb webdesign i.o.v. Plaatselijk Belang Balkbrug

Naamplaat Balkbrug logo Pbbalkbrug Molen de Star
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief

De doelstelling van plaatselijk belang Balkbrug en omgeving is als volgt in het huishoudelijk reglement omschreven:

 Het bevorderen van het algemeen welzijn van de inwoners van Balkbrug.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Het kritisch volgen van het beleid in de welzijnssector van de verschillende overheden, speciaal die van de plaatselijke overheid

b. Het optreden als overlegorgaan met gemelde overheden

c. Het houden van vergaderingen

d. het samenwerken met verenigingen die eenzelfde doelstelling nastreven

e. alle andere wettige middelen welke aan het gestelde doel dienstig kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords zonder dat hierbij met een politieke, kerkelijke of maatschappelijke stroming, speciale binding ontstaat.

Doelstelling