Naamplaat Balkbrug logo Pbbalkbrug Molen de Star
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief

Privacy verklaring

Nieuws

Balkbrug bouwt aan een mooie toekomst


Veel belangstellenden zijn naar de informatie deelsessie gekomen van de Coalitie 2025. Op het programma staat onder meer het nieuwe Infobrug, de voortgang dorpsvisie en glasvezel buitengebied. De avond wordt vakkundig geleid door Nicole Welleweerd. Zij heeft als studente Communicatiewetenschappen haar afrondende stage in Balkbrug verricht en heeft zich onder meer beziggehouden met de vraag hoe de diverse inwoners van Balkbrug en omgeving het best bereikt kunnen worden met de voor hen zo belangrijke informatie. ‘Je moet weten wat de mensen willen en van welke informatiebronnen men gebruik maakt’, zegt Nicole. Zij heeft de bevolking samengevat in een viertal personages. Deze worden tijdens de deelsessie door leden van de plaatselijke toneelvereniging DITO uitstekend neergezet. Karikaturaal blijkt dat er onder de inwoners van Balkbrug best veel onbekendheid zit met nieuwe media, maar ook over de voordelen van een snelle internetverbinding via glasvezel.

Samen met andere studenten heeft Nicole gewerkt aan het moderniseren van het informatieplatform Infobrug. Volgens voorzitter Jeroen Slager heeft men zich in eerste instantie vol op de schermen gestort, maar is het nu tijd om de website en social media beter te gaan benutten. ‘Onze website heeft een duidelijke structuur gekregen zodat de bezoekers in een oogopslag de agenda en het laatste nieuws kunnen vinden. Inmiddels draait ook onze Facebookpagina en wordt aan bijvoorbeeld Instagram gewerkt.’ Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan een reëel verdienmodel waar zowel particulieren als stichtingen en bedrijven aan mee kunnen doen.

Nicole Welleweerd heeft een aanbeveling geschreven over de juiste manier van aanpak communicatie en heeft dit gebundeld in het boekje ‘Begrip voor elkaar versterkt het dorp’. Deze is uitgereikt aan de Coalitiepartners en redactie Infobrug.

Tijdens de deelsessie heeft Jan Smits enthousiast vertelt over de voortgang van de Dorpsvisie. ‘Er is een voorlopig verslag gemaakt en dit wordt in een drietal avonden met tal van inwoners van Balkbrug besproken. De uitkomsten van deze avonden wordt verwerkt en daarna hopen we de Dorpsvisie Balkbrug 2025 te kunnen presenteren.

Sinds het Dorpsgesprek 2015 is er al veel gebeurd in Balkbrug. Recent zijn twee bankjes in het centrum van het dorp geplaatst waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook is het voetpad langs de Hoogeveenseweg door veel vrijwilligers verlengd. Ook de jongeren zitten niet stil. Zij hebben een geslaagde eerste avond Boost! Balkbrug gehouden waar zo’n 100 jongeren aanwezig zijn geweest. Inmiddels staat een tweede avond op het programma namelijk een Teenage Party die op 2 juli in De Welput aan de Zwolseweg wordt gehouden.

Tijdens een van de sketches zeggen de acteurs van DITO dat er door gezamenlijke aanpak veel bereikt is in Balkbrug. ‘Veldzicht zou moeten sluiten, het zwembad, maar met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat dit behouden is gebleven.’ Samen is er veel mogelijk en dat geldt ook voor het bouwen aan de toekomst van Balkbrug.

omhoog

 Balkbrug werkt samen aan nieuw informatieplatform


Balkbrug - ‘Een vervolg op het dorpsgesprek van vorig jaar’ zo kan de bijeenkomst van donderdag 23 juni in het Openluchttheater Avereest het best omschreven worden. Onder de noemer ‘Balkbrug 2025 – Bruggen bouwen voor een gezonde toekomst’ worden verenigingen, organisaties en actieve burgers uitgenodigd om hun krachten te bundelen en samen te werken aan de toekomst van Balkbrug.

Het dorpsgesprek 2015 bracht naar voren dat Balkbrug grote uitdagingen kent maar nog grotere kansen biedt.  ‘Door dit jaar nog de handen ineen te slaan bouwen we samen aan een gezonde toekomst van dit dorp. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een dorpsvisietraject en ook is Infobrug volledig vernieuwd en omgebouwd tot een compleet informatieplatform. Alle informatie over het dorp wordt gebundeld en daarmee willen we iedereen bereiken’, laat de organisatie van de bijeenkomst weten. In de organisatie of coalitie zitten vertegenwoordigers van PB Balkbrug, BOV, Infobrug en Bruggenbouwers.

omhoogSfeer en onderlinge samenwerking

In Balkbrug is men er van overtuigd geraakt dat het goed is om met elkaar hetzelfde doel na te streven (de dorpsvisie) en via Infobrug op de hoogte te zijn van alles wat er speelt. Donderdag 23 juni vanaf 19.30 uur werd in het Openluchttheater Avereest, te vinden aan de Hoogeveenseweg, informatie gegeven over de ontwikkelingen na het dorpsgesprek, waaronder Infobrug. Er wordt uiteengezet wat lokale organisaties aan het informatieplatform kunnen hebben. ‘Goede kwaliteit informatie draagt over het algemeen bij aan toename van bezoekers- en ledenaantallen. Ook komt het ten goede aan de sfeer en maakt het de onderlinge samenwerking gemakkelijker.’

Uitnodiging deelsessie Infobrug, dorpsvisie, glasvezel


 Graag nodigen we u uit voor een vervolgbijeenkomst onder de noemer ‘Balkbrug 2025 | Bruggenbouwen voor een gezonde toekomst’ op donderdagavond 23 juni vanaf 19.30 uur in het Openluchttheater te Balkbrug. Als het goed gaat met het dorp, is dat ook positief voor uw bedrijf. Kom deze avond luisteren en meepraten over de projecten en plannen voor komend jaar. #samenstaanwesterk

Tijd om de krachten te bundelen! Vorig jaar rond deze tijd vond in Balkbrug een Dorpsgesprek plaats. De uitkomst was duidelijk: Balkbrug kent grote uitdagingen maar nog grotere kansen. Door dit jaar nog de handen ineen te slaan, bouwen we samen aan een gezonde toekomst van dit dorp. Als we met elkaar hetzelfde doel nastreven (dorpsvisie) en op de hoogte zijn wat er speelt (infobrug), hebben we alles in huis om met elkaar te kunnen samenwerken aan een mooie toekomst hier!

 Goed nieuws Inmiddels is de beloofde Dorpsvisie in de maak en wordt Infobrug vernieuwd! Infobrug wordt een compleet informatieplatform, waar alle informatie over het dorp op samenkomt en waarmee we iedereen bereiken. Een prachtig resultaat dat is neergezet in samenwerking met Windesheim, Deltion en de VechtdalAcademie. Dit en andere belangrijke thema's zoals 'glasvezel' en de centrumontwikkelingen staan op de agenda. We delen met u op deze avond de stand van zaken.

Hoe ziet de avond er uit? Om half 8 's avonds staat de koffie klaar en ontmoeten we elkaar in het Openluchttheater en kunnen we bijpraten. Om 8 uur start een kort maar krachtig programma i.s.m. toneelvereniging DITO waarin we informatie delen. We sluiten af met een borrel en gezelligheid. We delen deze avond niet alleen informatie en ideeën, maar ook de kosten met elkaar, daarom zijn consumpties voor eigen rekening.

omhoog

Balkbrug bouwt aan een mooie toekomst

Veel belangstellenden zijn naar de informatie deelsessie gekomen van de Coalitie 2025.

Lees verder >>

Informatieplan

Het dorpsgesprek 2015 bracht naar voren dat Balkbrug grote uitdagingen kent maar nog grotere kansen biedt.  

Lees verder >>

Graag nodigen we u uit voor een vervolgbijeenkomst onder de noemer ‘Balkbrug 2025

Lees verder >>